zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Wierdsma, A (1999)

Co-creatie van verandering

Datum van plaatsen: 26-12-2016

Zich afstemmen op de complexe, dynamische en gevarieerde maatschappelijke context vraagt om nieuwe vormen van organiseren dan traditioneel gebruikelijk is. In plaats van hiërarchisch, positioneel en gestandaardiseerd moet organiseren meer reflectief, flexibel, met meer speelruimte en vertrouwen gericht zijn op de diverse, veranderlijke en complexe omgeving. Organiseren op basis van interne sturing, zelforganisatie en samen leren en creëren: organiseren met behoud van diversiteit.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com