zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Anscombe, Gertrude Elizabeth Margaret, Intention

Harvard University Press 1957

Datum van plaatsen: 11-08-2017

In haar beroemde kleine boekje over intentionaliteit wijst Anscombe op het verschijnsel praktische kennis. Kennis is niet alleen een afbeelding van de werkelijkheid, maar ook een weten hoe te handelen. De mens weet wat hij wil gaan doen en zijn boodschappenlijst is dus geen beschrijving van de werkelijhkheid, maar drukt uit wat hij of zij van plan is te gaan doen. Het gaat hier om praktische kennis die meer is dan beschouwing van de wereld. In ons handelen refereren we expliciet of impliciet altijd aan intenties. Dat zijn de reference values van ons gedrag. Dit is een belangrijk inzicht voor de sociale veranderkunde.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com