zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nijk, Arjo De mythe van de zelfontplooiing 1978

En andere wijsgerig-andragologische opstellen, Boom Meppel 1978

Datum van plaatsen: 18-08-2017

Dit is een bundel opstellen over het vraagstuik van de conceptualisering in de andragologie en het probleem van de methode in de andragologie. Arjo Nijk doet in zijn een poging om de andragologie als handelingstheorie uit te werken. Naast Nijk zijn er diverse andragologen die eenzelfde poging hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan Gerard de Zeeuw en Andries Baart. Ook Gerard Donkers kiest in zijn werk voor een handelingstheoretische invalshoek die hij combineert met een systemische benadering. Hij bouwt in bepaalde opzichten voort op het werk van Nijk. De mythe van de zelfontplooiing van Nijk en het zelfreguleringsconcept van Donkers vertonen een aantal interessante overeenkomsten. 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com