zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Pagée, R. van (2003) Eigen Kracht

Family Group Conference in Nederland, van model naar invoering

Datum van plaatsen: 21-11-2007

De Herstelgerichte benadering van Pagee vertrekt consequent vanuit het principe van de zelfsturing van de client en diens omgeving. De zelfregie is hier in verregaande mate in handen van het clientsysteem zelf.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com