zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Vries, S. de (2007) Wat werkt?

De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. SWP

Datum van plaatsen: 21-11-2007

De Vries geeft een wetenschappelijke onderbouwing van wat werkt in de hulpverlening. HIj betoogt dat het niet de Bewezen Effectieve Methoden (evidence based practices) zijn die werken, maar dat het effect van hulpverlening wordt bepaald door de common factors, de gemeenschappelijke factoren die in alle vormen van hulpverlening aanwezig kunnen zijn. Deze factoren zijn met name in de empowermentbenadering van Maatschappelijk Werk aan de orde. Donkers ontdekte in zijn onderzoek naar de methodiek van maatschappelijk werk, dat versterking van het zelfregulerend vermogen een belangrijke kern is van de methodiek. Uit zijn onderzoek kwam een negental generieke competenties naar voren. De bevindingen uit zijn onderzoek sluiten goed aan bij de conclusie van De Vries.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com