zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Donkers. G. (12e druk 2009) Veranderkundige modellen

H. Nelissen B.V. Soest 2008

Datum van plaatsen: 30-12-2007

Dit boek biedt een brede orientatie in de agogisch-veranderkundige theorie en praktijk. Het bevat een introductie in een aantal belangrijke methodieken van veranderkundig handelen in het kader van drie paradigma's in de sociale wetenschappen: sociaal-technologisch denken, persoonsgericht en hermeneutische benadering en maatschappijkritisch denken.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com