zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Midgley, Gerald Systemic Intervention 2000

Philosophy, Methodology and Practice

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

Dit is het eindverslag van de analyse van het boek 'Systemic Intervention' van Gerald Midgley door de Platformgroep van de kring Andragologie van de universiteit van Amsterdam 2021.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com