zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Geertsema, Henk Identiteit in meervoud 2004 eindverslag

Een identiteitsbeschrijving van het maatschappelijk werk, proefschrift

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

Dit is het eindverslag van de analyse van het proefschrift van Henk Geertsema 'Identiteit in meervoud' door de Platformgroep van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam, 2020.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com