zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Capra, Fritjof en Luisi, Pier Luigi The Systems View of life 2014

A unifying vision

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

Dit is het eindverslag van de analyse van het boek 'The Systems View of life' van Fritjof Capra en Pier Luigi Luisi (2014) door de Platformgroep van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam in 2019.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com