zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Organisaties veranderen

Bezielde veranderkunde ter versterking van zelforganiserend vermogen

Prijs inc. verzendkosten: €10,00
Auteur: Gerard Donkers
Jaartal: 2013

Met deze publicatie wil de auteur een bijdrage leveren aan hernieuwde bezinning op grondslagen van veranderen in en van organisaties. Accent ligt op versterking van het zelforganiserend vermogen van mens en organisatie. Aangetoond wordt hoe praktisch en bezielend een dergelijke bezinning kan zijn in onze dynamische en complexe informatiesamenleving.

 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com