zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Scholing

Voor wie zich verder wil scholen in de driewereldenbenadering van veranderen zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Deelname aan de masteropleiding Social Work van de Stendenhogeschool. Deze professionele masteropleiding gaat uit van een sociaal-constructieve benadering van Social Work en sluit goed aan bij de hierboven beschreven benadering.

3. Deelname aan de leerwerkplaats Zelfregie voor organisaties in transitie van De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. De leerwerkplaats is een masterclass die bestaat uit acht interactieve werkcolleges met Gerard Donkers. De masterclass wordt niet alleen gegeven op de universiteit van Amsterdam, maar ook in-company aan gemeentes. Op het universiteit van Amsterdam wordt hij in principe tweemaal per jaar gegeven. U kunt zich hiervoor inschrijven. Voor verdere informatie zie E-mailadres: andragologie@uva.nl

4. Deelname aan de masterclass Dynamisch Verandermanagement, voor versterking zelforganiserend en zelflerend vermogen van mensen, gegeven door Dr. Gerard Donkers aan de AAGS University of Amsterdam. Bij 'Masterclasses' vindt u de folder van 2018. Momenteel wordt deze masterclass niet meer gegeven.

5. Bent u geïnteresseerd in organisatieontwikkeling en in mogelijkheden tot versterking van het verandervermogen van organisaties, dan vindt u in deze website onder 'Documenten' een korte samenvatting die gemaakt is voor het college over organisatieverandering voor de Master Social Work van de NHL Hogeschool op 26 maart 2012. U kunt ook het boek Zelfregie terug in het werk (2015) via de boekhandel of uitgever SWP bestellen.

6. Bij 'Documenten' vindt u flitscolleges die zijn opgenomen door de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De vier flitscolleges geven een introductie in de sociaal veranderkundige benadering van zelfregulering.  


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com