zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nieuws

Wilt u een nieuwsbericht plaatsen over een interessant en belangrijk onderzoek, praktijkervaring, cursus of publicatie over zelfregie en veranderkunde, stuur dan een mail naar de mailbox van zelfregie (zie Contact) met de betreffende uitgeschreven tekst van het nieuws.

Zelfregie terug in het werk
21-01-2016

In 2015 is een boek van Gerard Donkers verschenen bij SWP-Publicaties onder de titel 'Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling'.

Interview met Gerard Donkers
05-10-2012

Op Youtube.com staat een videofilm waarin Gerard Donkers door studenten van de Hogeschool van Amsterdam wordt geïnterviewd over 'Liefde en de agogische relatie'. Kernbegrippen van zijn benadering komen daarin naar voren.

Typ in: www.youtube.com/ en klik dan op'Interview Gerard Donkers'.  

Veranderen in meervoud, 15e herdruk, Gerard Donkers
14-05-2012

Bij de uitgeverij Boom Amsterdam is een nieuwe herziene druk van het boek van Gerard Donkers verschenen onder de titel Veranderen in meervoud. Een sociaal veranderkundig perspectief (2020). Het boek is in feite de 15e druk van het boek dat voorheen als titel had 'Veranderkundige modellen'. Het is onder meer bedoeld als leerstof voor eerstejaarsstudenten van hogere opleidingen. Bij het boek zit een uitgebreide website voor studenten en docenten met talrijke verwerkingsopdrachten, casuïstiek, toetsvragen, begrippentrainer en videofilms, zie www.verandereninmeervoud.nl. 

Grondslagen van veranderen
28-10-2010

In 2010 is bij Boom Uitgevers Den Haag de hernieuwde versie van het boek van Gerard Donkers 'Grondslagen van veranderen, naar een methodiek zonder keurslijf' verschenen (zie 'Publicaties'). Het is een theoretische onderbouwing van veranderkundig handelen, bedoeld voor professionals die werken in de verschillende praktijken van sociale interventie.

Onderzoek naar de X factor van jongerenwerkers
28-10-2010

HBO-docent en jongerenwerker Maartje van der Lee heeft een beschrijvend onderzoek afgerond naar de moeilijk benoembare X factor van jongerenwerkers. Hoe gaan deze jongerenwerkers met de jongeren om? Wat is hun geheim?
Middels verheldering van die X factor wil Maartje het competentieprofiel van het jongerenwerk kritisch ter discussie stellen. De X factor kan worden ingezet als middel ter versterking van het zelfregulerend vermogen van jongeren in het omgaan met zichzelf en de samenleving.
Je kunt het via deze website bestellen.

[Previous] 1 [2] 3 [Next]

Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com