zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nieuws

Wilt u een nieuwsbericht plaatsen over een interessant en belangrijk onderzoek, praktijkervaring, cursus of publicatie over zelfregie en veranderkunde, stuur dan een mail naar de mailbox van zelfregie (zie Contact) met de betreffende uitgeschreven tekst van het nieuws.

Zelfregie terug in het werk
21-01-2016

In 2015 is een boek van Gerard Donkers verschenen bij SWP-Publicaties onder de titel 'Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling'.

Interview met Gerard Donkers
05-10-2012

Op Youtube.com staat een videofilm waarin Gerard Donkers door studenten van de Hogeschool van Amsterdam wordt geïnterviewd over 'Liefde en de agogische relatie'. Kernbegrippen van zijn benadering komen daarin naar voren.

Typ in: www.youtube.com/ en klik dan op'Interview Gerard Donkers'.  

Veranderen in meervoud, 15e herdruk, Gerard Donkers
14-05-2012

Bij de uitgeverij Boom Amsterdam is een nieuwe herziene druk van het boek van Gerard Donkers verschenen onder de titel Veranderen in meervoud. Een sociaal veranderkundig perspectief (2020). Het boek is in feite de 15e druk van het boek dat voorheen als titel had 'Veranderkundige modellen'. Het is onder meer bedoeld als leerstof voor eerstejaarsstudenten van hogere opleidingen. Bij het boek zit een uitgebreide website voor studenten en docenten met talrijke verwerkingsopdrachten, casuïstiek, toetsvragen, begrippentrainer en videofilms, zie www.verandereninmeervoud.nl. 

Grondslagen van veranderen
28-10-2010

In 2010 is bij Boom Uitgevers Den Haag de hernieuwde versie van het boek van Gerard Donkers 'Grondslagen van veranderen, naar een methodiek zonder keurslijf' verschenen (zie 'Publicaties'). Het is een theoretische onderbouwing van veranderkundig handelen, bedoeld voor professionals die werken in de verschillende praktijken van sociale interventie.

Boeiend symposium
21-04-2008

Op 18 april 2008 was op de AVANS Hogeschool in 's-Hertogenbosch het symposium 'Naar een veilige school'. Het symposium ging over versterking van het zelfregulerend vermogen van leerlingen, professionals en school in het omgaan met agressie.
Dagvoorzitter was Carla van Loon van het bureau 'Wil & Kunnen'. Het symposium werd opgeluisterd met enkele creatieve acts van Peter Freijsen. Daardoor werd niet alleen de linker-, maar ook de rechterhersenhelft van de mensen aangesproken.

Na opening door dagvoorzitter Carla van Loon, ging Dr. Gerard Donkers in op de bevindingen van het onderzoek naar zelfregulatie van agressie op het VMBO. Ter ondersteuning van zijn verhaal deelde hij de brochure Wat te doen? Adviezen aan professionals die werken met jongeren (2008) uit. (U kunt deze bestellen via deze website, zie 'Publicaties').
Vervolgens werd het nieuwe boek Naar een veilige school door de uitgever LEMMA aan de auteur aangeboden. Symbolisch verhandigde Gerard Donkers het boek vervolgens aan de jonge generatie door het aan te bieden aan zijn dochter Sara.
Prof. Hubert Hermans ging vervolgens in op The Dialogical Self en de relatie tot grenzen stellen. Doordat hij het manuscript van Donkers tevoren had bestudeerd, legde hij diverse verbindingen tussen zijn benadering van het Dialogisch Zelf en de contextuele benadering van zelfregulering van Donkers. Hij zag veel punten van herkenning.
Na een korte terugkoppeling met de zaal, volgde de lunch.

Na de lunch startte Peter Freijsen met een kort zangintermezzo samen met de zaal. Daarna gingen Melanie, Edris, Nikki, Daan en Roel onder begeleiding van Tinus Brabers in op eigen positieve en negatieve ervaringen in het omgaan met agressie op hun school. Behalve Roel zaten zij allen op VMBO-scholen. Ze vertelden over de mogelijkheden van leerlingen in het zelf met elkaar voorkomen en oplossen van conflictsituaties.
Vervolgens gaf Ron Dorreboom, directeur van het Via Nova College in Leidsche rijn een duopresentatie samen met Nadia Nijenhuis over hun nieuwe leermodel, dat gericht is op competentieversterking van leerlingen. Ze startten met een kleine oefening (maken van een hoed). Vervolgens gingen zij in op kenmerken, uitgangspunten, werkvormen en houdingsaspecten van hun leermodel.
Tenslotte ging Mei Li Vos, 2e kamerlid van de Pvda in op de betekenis van zelfregulering voor het overheidsbeleid. Aan de zaal vroeg zij suggesties voor verbetering voor wat betreft het onderwijs om mee te nemen in haar politieke opdracht.
Na een nieuw zangintermezzo met de zaal door Peter Freijsen, werd het boeiende symposium afgesloten met een borrel.

 

[Previous] 1 [2]

Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com